ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง

รับสมัครด่วน!!!
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชา ชนทั่วไป ประจำปี 2557 
ยาหม่อสมุนไพร/ขนมบัวหิมะ/เพ้นเล็บ/ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน/ โคมไฟกระดาษสา
น้ำยาล้างจาน/น้ำยาปรับผ้านุ่ม/ สานตระกร้าพลาสติก
*หลักฐานการสมัคร*
- สำเนาบัตรประชาชน
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
สมัครได้ที่ ณ กองสวัสดิการสังคม อบต.บางบ่อ เวลา 09.00 - 16.00 น.
วันจันทร์ - ศุกร์ หมดเขตวันที่
30 มิถุนายน 2557 รับสมัครจำนวนจำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
>>>>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2556
>>>>ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2558 รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 30พฤศจิกายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
>>>> ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้พิการประจำปี 2558 รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 30พฤศจิกายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
>>>>รายงานสถานะการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2556
>>>>ขอเชิญร่วมฟังธรรม และร่วมบริจาคสิ่งของ,เครื่ องใช้ไฟฟ้า(ที่ไม่ใช้แล้ว)ใ ห้กับทางวัดสวนแก้ว ตามแต่ศรัทธา ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 13.00น.-15.00น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
>>>> สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ประจำปี 2556
>>>>องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อจัดโครงการอบต.บางบ่อเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2556     
                                         

ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้ากิ๊ว  หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน)(31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้านและปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5
(ราคากลางมาตรฐาน)
(31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57
)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.วัดสุคันธ์ซอย 10 หมู่ที่ 8(ราคากลางมาตรฐาน)(31 ก.ค.57 - 14 ส.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานค.ส.ล ข้ามคลองอ้อม(บน) หมู่ที่ 9(18 มิ.ย.57. - 26 มิ.ย.57)
สอบราคาซื้อ  โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับเด็กเล็กปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 65 ชุด (16 มิ.ย..57. - 27 มิ.ย.57)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ(16 มิ.ย..57. - 27 มิ.ย.57)
โครงการจ้างเหมารื้อถอนและปรับปรุงเสาวิทยุสื่อสาร บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
(ราคากลางมาตรฐาน)
(28 เม.ย..57. - 15 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนพร้อมรางระบายน้ำถนนเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 6
(ราคากลางมาตรฐาน)
(22 เม.ย..57. - 6 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางบริเวณถนนเลียบคลองสุคันธ์หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน) (22 เม.ย..57. - 6 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.นวมินทร์ซอย 10 หมู่ที่ 7 (ราคากลางมาตรฐาน) (22 เม.ย..57. - 6 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 (ราคากลางมาตรฐาน) (22 เม.ย..57. - 6 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ซอยกำนันวิฑูรย์ 1 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.(ซอยเกษตรสุข) หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมคุณ 2 หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมคุณ 6 หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานพื้น ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1
(ราคากลางมาตรฐาน)
(2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยแฟลตตำรวจบางบ่อ หมู่ที่ 4 (ราคากลางมาตรฐาน) (2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.วัดสุคันธ์ซอย 9 หมู่ที่ 8 (ราคากลางมาตรฐาน) (2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโรงถ่าน หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน) (2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน)
(2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57
)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองไทรหนุมาน หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน) (3 มี.ค.57. - 14 มี.ค.57)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมท่าเทียบเรือบริเวณริมคลองบางนางทิ้ม หมู่ที่ 7 (ราคากลางมาตรฐาน)
(3 มี.ค.57. - 14 มี.ค.57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (เลียบคลองกาหลง ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 (ราคากลางมาตรฐาน) (24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาสอบราคาซื้อ ถังขยะแบบคอนเทรนเนอร์ จำนวน 4 ถัง (ราคากลางมาตรฐาน) (24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 (ราคากลางมาตรฐาน)(24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1 (ราคากลางมาตรฐาน) (24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน)(24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาเดินท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 (ราคากลางมาตรฐาน)(24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคารถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน  (ราคากลางมาตรฐาน)(23 ม.ค. 57. - 5 ก.พ.57)
สอบราคาเช่ารถยนต์(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้ หลังคาสูง) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 1 คัน  (ราคากลางมาตรฐาน)(23 ม.ค. 57. - 5 ก.พ.57)
สอบราคา โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดน้ำบริเวณ หมู่ที่ 8 (ราคากลางมาตรฐาน)(14 ม.ค. 57. - 27 ม.ค. 57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนนวมินทร์ ซอย 8 หมู่ที่ 7 (ราคากลางมาตรฐาน)(14 ม.ค. 57. - 27 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน  จ้างเหมายกระดับพื้นพร้อมรางระบายน้ำสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  8
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรัตนราช จากถนนบางนา-ตราด ถึงอู่เจือ หมู่ที่ 1
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายเข้าโรงเรียนคลองกันยา หมู่ที่ 2
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  11
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)


                                                                                             
NEXT>>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 July, 2014 15:25โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556counter


จำนวนผู้เข้าชม