ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง


โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2557
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ กับ หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง


ในวันที่ 24  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


 ณ  วัดสุคันธาวาส ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ให้บริการ  ฟรี !!!!! การตรวจเลือดหาเพื่อน้ำตาลและไขมันในเลือด(เฉพาะคนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)

ต้องงดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนจนกว่าจะเจาะเลือดเสร็จ /การตรวจรักษาโรค การตรวจมะเร็งเต้านม

/ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับกายภาพบำบัด  /ตรวจพยาธิเข็มหมุด ฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน

/การถอนฟันโดยทันตแพทย์ / การตัดผมและกำจัดเหา /กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก /ทำหมันสุนัขและแมว                               

ประจำปีงบประมาณ 2557

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8 (ร
าคากลางมาตรฐาน) (21 พ.ย. - 1 ธ.ค.57)
โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมุลฝอยและสิ่งปฏิกูลภายในเขตอบต.บางบ่อ หมุ่ที่ 1- 11 (ราคากลางมาตรฐาน) (10 พ.ย. - 17 พ.ย.57)
โครงการจ้างเหมาจัดจ้าง แรงงาน เพื่อดูแลทำความสะอาดถนนเขตชุมชนของอบต.บางบ่อบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1
(ราคากลางมาตรฐาน) (30 ต.ค. - 12 พ.ย.57)

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ซอยปรียา หมู่ที่ 1 (ราคากลางมาตรฐาน) (30 ต.ค. - 12 พ.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมู่ที่ 8
(ราคากลางมาตรฐาน) (30 ต.ค.- 7 พ.ย. 57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยกำนันวิฑูรย์ 1 หมู่ที่ 4 (ราคากลางมาตรฐาน) (10 ก.ย. - 24 ก.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยบ้านป้าเล็ก หมู่ที่ 10
(ราคากลางมาตรฐาน) (10 ก.ย. - 24 ก.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเข้าหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 (ราคากลางมาตรฐาน) (10 ก.ย. - 24 ก.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
(ราคากลางมาตรฐาน) (10 ก.ย. - 24 ก.ย.57)
โครงการสอบราคาก่อสร้างปรับผิวจราจรถนนซอย ผญชิ้น ม.10 (ราคากลางมาตรฐาน) (10 ก.ย. - 24 ก.ย.57)
โครงการสอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงบ่อพักและท่อระบายน้ำ ม.1 (ราคากลางมาตรฐาน) (10 ก.ย. - 24 ก.ย.57)
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าวัดบางบ่อ ม.3( E-Auction)
(ราคากลางมาตรฐาน) (10 ก.ย.- 18 ก.ย.57)
โครงการจัดหารถปรับอากาศ วีไอพี ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นพร้อมค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คัน
(ราคากลางมาตรฐาน) (27 ส.ค.57 - 9 ก.ย.57)
โครงการสอบราคาสอบราคาซื้อ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3รายการ (ราคากลางมาตรฐาน) (21ส.ค.57 - 3 ก.ย.57)
โครงการสอบราคาซื้อโต๊ะทำงาน และโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ราคากลางมาตรฐาน)(18 ส.ค.57 - 29 ส.ค.57)
โครงการสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้วางโทรทัศน์ และชั้นวางหนังสือ จำนวน 14 รายการ (ราคากลางมาตรฐาน)(18 ส.ค.57 - 29 ส.ค.57)
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุถังขยะชนิดเหล็ก(สำหรับเผา) ขนาด 200 ลิตร (ราคากลางมาตรฐาน)(18 ส.ค.57 - 29 ส.ค.57)
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด  240  ลิตร   (ราคากลางมาตรฐาน)(18 ส.ค.57 - 29 ส.ค.57)
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ตำบลบางบ่อ ประจำปี 2557 (ราคากลางมาตรฐาน)(13 ส.ค.57 - 26 ส.ค.57)
โครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ราคากลางมาตรฐาน)(13 ส.ค.57 - 26 ส.ค.57)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57
)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้ากิ๊ว  หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน)(31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้านและปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5
(ราคากลางมาตรฐาน)
(31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57
)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.วัดสุคันธ์ซอย 10 หมู่ที่ 8(ราคากลางมาตรฐาน)(31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานค.ส.ล ข้ามคลองอ้อม(บน) หมู่ที่ 9(18 มิ.ย.57. - 26 มิ.ย.57)
สอบราคาซื้อ  โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับเด็กเล็กปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 65 ชุด (16 มิ.ย..57. - 27 มิ.ย.57)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ(16 มิ.ย.57. - 27 มิ.ย.57)
โครงการจ้างเหมารื้อถอนและปรับปรุงเสาวิทยุสื่อสาร บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
(ราคากลางมาตรฐาน)
(28 เม.ย..57. - 15 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนพร้อมรางระบายน้ำถนนเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 6
(ราคากลางมาตรฐาน)
(22 เม.ย..57. - 6 พ.ค.57)

                                                                                             
NEXT>>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 November, 2014 9:57โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556counter


จำนวนผู้เข้าชม