ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"
ขออภัย เว็บไซต์บางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุง


โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2557
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวพระเกียรติ กับ หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง


ในวันที่ 24  เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


 ณ  วัดสุคันธาวาส ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

ให้บริการ  ฟรี !!!!! การตรวจเลือดหาเพื่อน้ำตาลและไขมันในเลือด(เฉพาะคนที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป)

ต้องงดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนจนกว่าจะเจาะเลือดเสร็จ /การตรวจรักษาโรค การตรวจมะเร็งเต้านม

/ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับกายภาพบำบัด  /ตรวจพยาธิเข็มหมุด ฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน

/การถอนฟันโดยทันตแพทย์ / การตัดผมและกำจัดเหา /กิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก /ทำหมันสุนัขและแมว                               

ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการจัดหารถปรับอากาศ วีไอพี ๒ ชั้น ๘ ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า ๔๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นพร้อมค่าผ่านทางพิเศษ และพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คัน
(ราคากลางมาตรฐาน) (27 ส.ค.57 - 9 ก.ย.57)
โครงการสอบราคาสอบราคาซื้อ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3รายการ (ราคากลางมาตรฐาน) (21ส.ค.57 - 3 ก.ย.57)
โครงการสอบราคาซื้อโต๊ะทำงาน และโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ราคากลางมาตรฐาน)(18 ส.ค.57 - 29 ส.ค.57)
โครงการสอบราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร ตู้วางโทรทัศน์ และชั้นวางหนังสือ จำนวน 14 รายการ (ราคากลางมาตรฐาน)(18 ส.ค.57 - 29 ส.ค.57)
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุถังขยะชนิดเหล็ก(สำหรับเผา) ขนาด 200 ลิตร (ราคากลางมาตรฐาน)(18 ส.ค.57 - 29 ส.ค.57)
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด  240  ลิตร   (ราคากลางมาตรฐาน)(18 ส.ค.57 - 29 ส.ค.57)
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ตำบลบางบ่อ ประจำปี 2557 (ราคากลางมาตรฐาน)(13 ส.ค.57 - 26 ส.ค.57)
โครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ราคากลางมาตรฐาน)(13 ส.ค.57 - 26 ส.ค.57)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) (31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57
)
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย (31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้ากิ๊ว  หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน)(31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้านและปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5
(ราคากลางมาตรฐาน)
(31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57
)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.วัดสุคันธ์ซอย 10 หมู่ที่ 8(ราคากลางมาตรฐาน)(31 ก.ค.57 - 8 ส.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานค.ส.ล ข้ามคลองอ้อม(บน) หมู่ที่ 9(18 มิ.ย.57. - 26 มิ.ย.57)
สอบราคาซื้อ  โต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับเด็กเล็กปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 65 ชุด (16 มิ.ย..57. - 27 มิ.ย.57)
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ(16 มิ.ย.57. - 27 มิ.ย.57)
โครงการจ้างเหมารื้อถอนและปรับปรุงเสาวิทยุสื่อสาร บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
(ราคากลางมาตรฐาน)
(28 เม.ย..57. - 15 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมายกระดับถนนพร้อมรางระบายน้ำถนนเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 6
(ราคากลางมาตรฐาน)
(22 เม.ย..57. - 6 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางบริเวณถนนเลียบคลองสุคันธ์หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน) (22 เม.ย..57. - 6 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล.นวมินทร์ซอย 10 หมู่ที่ 7 (ราคากลางมาตรฐาน) (22 เม.ย..57. - 6 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 (ราคากลางมาตรฐาน) (22 เม.ย..57. - 6 พ.ค.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ซอยกำนันวิฑูรย์ 1 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.(ซอยเกษตรสุข) หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมคุณ 2 หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมคุณ 6 หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานพื้น ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1
(ราคากลางมาตรฐาน)
(2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยแฟลตตำรวจบางบ่อ หมู่ที่ 4 (ราคากลางมาตรฐาน) (2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.วัดสุคันธ์ซอย 9 หมู่ที่ 8 (ราคากลางมาตรฐาน) (2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโรงถ่าน หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน) (2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน)
(2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57
)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองไทรหนุมาน หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน) (3 มี.ค.57. - 14 มี.ค.57)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมท่าเทียบเรือบริเวณริมคลองบางนางทิ้ม หมู่ที่ 7 (ราคากลางมาตรฐาน)
(3 มี.ค.57. - 14 มี.ค.57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (เลียบคลองกาหลง ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 (ราคากลางมาตรฐาน) (24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาสอบราคาซื้อ ถังขยะแบบคอนเทรนเนอร์ จำนวน 4 ถัง (ราคากลางมาตรฐาน) (24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 (ราคากลางมาตรฐาน)(24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1 (ราคากลางมาตรฐาน) (24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน)(24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาเดินท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 (ราคากลางมาตรฐาน)(24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคารถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน  (ราคากลางมาตรฐาน)(23 ม.ค. 57. - 5 ก.พ.57)
สอบราคาเช่ารถยนต์(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้ หลังคาสูง) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 1 คัน  (ราคากลางมาตรฐาน)(23 ม.ค. 57. - 5 ก.พ.57)
สอบราคา โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดน้ำบริเวณ หมู่ที่ 8 (ราคากลางมาตรฐาน)(14 ม.ค. 57. - 27 ม.ค. 57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนนวมินทร์ ซอย 8 หมู่ที่ 7 (ราคากลางมาตรฐาน)(14 ม.ค. 57. - 27 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน  จ้างเหมายกระดับพื้นพร้อมรางระบายน้ำสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  8
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรัตนราช จากถนนบางนา-ตราด ถึงอู่เจือ หมู่ที่ 1
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายเข้าโรงเรียนคลองกันยา หมู่ที่ 2
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  11
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)


                                                                                             
NEXT>>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 August, 2014 19:58โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556counter


จำนวนผู้เข้าชม