ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ"

>>>>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2556
>>>>ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2558 รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 30พฤศจิกายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
>>>> ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้พิการประจำปี 2558 รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 30พฤศจิกายน 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
>>>>รายงานสถานะการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2556
>>>>ขอเชิญร่วมฟังธรรม และร่วมบริจาคสิ่งของ,เครื่ องใช้ไฟฟ้า(ที่ไม่ใช้แล้ว)ใ ห้กับทางวัดสวนแก้ว ตามแต่ศรัทธา ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 13.00น.-15.00น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
>>>> สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)ประจำปี 2556
>>>>องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อจัดโครงการอบต.บางบ่อเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2556     
                                           

ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ซอยกำนันวิฑูรย์ 1 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 4 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.(ซอยเกษตรสุข) หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมคุณ 2 หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรรมคุณ 6 หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน) (4 เม.ย..57. - 25 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานพื้น ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1
(ราคากลางมาตรฐาน)
(2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยแฟลตตำรวจบางบ่อ หมู่ที่ 4 (ราคากลางมาตรฐาน) (2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.วัดสุคันธ์ซอย 9 หมู่ที่ 8 (ราคากลางมาตรฐาน) (2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยโรงถ่าน หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน) (2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.แยกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน)
(2 เม.ย..57. - 22 เม.ย.57
)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองไทรหนุมาน หมู่ที่ 6 (ราคากลางมาตรฐาน) (3 มี.ค.57. - 14 มี.ค.57)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารพร้อมท่าเทียบเรือบริเวณริมคลองบางนางทิ้ม หมู่ที่ 7 (ราคากลางมาตรฐาน)
(3 มี.ค.57. - 14 มี.ค.57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (เลียบคลองกาหลง ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 (ราคากลางมาตรฐาน) (24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาสอบราคาซื้อ ถังขยะแบบคอนเทรนเนอร์ จำนวน 4 ถัง (ราคากลางมาตรฐาน) (24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 (ราคากลางมาตรฐาน)(24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ หมู่ที่ 1 (ราคากลางมาตรฐาน) (24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยสวนเกษตร หมู่ที่ 3 (ราคากลางมาตรฐาน)(24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาเดินท่อเมนจ่ายน้ำ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 (ราคากลางมาตรฐาน)(24 ม.ค. 57. - 6 ก.พ.57)
สอบราคารถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน  (ราคากลางมาตรฐาน)(23 ม.ค. 57. - 5 ก.พ.57)
สอบราคาเช่ารถยนต์(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้ หลังคาสูง) (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 1 คัน  (ราคากลางมาตรฐาน)(23 ม.ค. 57. - 5 ก.พ.57)
สอบราคา โครงการปรับปรุงและพัฒนาตลาดน้ำบริเวณ หมู่ที่ 8 (ราคากลางมาตรฐาน)(14 ม.ค. 57. - 27 ม.ค. 57)
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนนวมินทร์ ซอย 8 หมู่ที่ 7 (ราคากลางมาตรฐาน)(14 ม.ค. 57. - 27 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน  จ้างเหมายกระดับพื้นพร้อมรางระบายน้ำสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  8
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนรัตนราช จากถนนบางนา-ตราด ถึงอู่เจือ หมู่ที่ 1
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน  โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนน ค.ส.ล.สายเข้าโรงเรียนคลองกันยา หมู่ที่ 2
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการหลังคาคลุมสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่  11
(ราคากลางมาตรฐาน)
(14 ม.ค. 57. - 22 ม.ค. 57)                                                                                             
NEXT>>>

 
 
 
3 April, 2014 11:06
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2556counter


จำนวนผู้เข้าชม