หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
โครงการจัดซื้อรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 17 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 19 ก.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 ตำบางบ่อ วันที่ 8 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบสะพานข้ามคลองเล้าหมูพร้อมท่อระบายน้ำ และก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบถนนสายเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 11 วันที่ 20 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสมุทรศีลคุณ หมู่ที่ 11 ตำบางบ่อ วันที่ 20 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ปากทางเข้าถนนคลองข้างตายล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 20 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คลองช้างตายบน หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 20 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนในชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 11 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กำจัดวัชพืชในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ (ครั้งที่ 2) ได้แก่ เกษตรพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) วันที่ 2 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 16 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนซอยธรรมคุณ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8,9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างสะพานมอเตอร์เวย์ ติดถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 2 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี บริเวณทางแยกถนนเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 2 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนซอบธรรมคุณ 3 หมู่ที่ 3 วันที่ 20 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดทำป้ายชื่อซอยบริเวณ หมู่ที่ 1-11 วันที่ 20 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและปรับปรุงสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 วันที่ 20 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึงมอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 10 วันที่ 20 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ ซอย วปณ. หมู่ที่ 1 วันที่ 14 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต นวมินทร์ ซอย 11 หมู่ที่ 7 วันที่ 14 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand