หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 6 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 7 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 8 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 9 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 11 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 12 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 14 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 15 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 16 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 17 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 18 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 19 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 20 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 21 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 22 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 25 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 26 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 27 พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 3 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 4 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 5 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 6 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 7 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 8 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 10 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 11 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 12 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 13 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 14 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 15 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 16 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 17 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 18 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 19 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 20 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 21 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 22 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 23 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 24 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 25 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 26 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 27 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 28 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 29 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 31 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 32 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 33 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 34 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 35 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมครั้งที่ 36 พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand