หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ - จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 8 วันที่ 17 เม.ย.62
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 6 วันที่ 17 เม.ย.62
ดาวน์โหลด
โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนหน้าวัดคอลาดฝั่งทิศเหนือ หมู่ที่ 11 วันที่ 28 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยประสิทธิ์ถวิล หมู่ที่ 11 วันที่ 27 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสำรวย หมู่ที่ 5 วันที่ 27 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.นวมินทร์ ซอย 13 แยกซ้าย หมู่ที่ 7 วันที่ 27 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.เลียบคลองตีนนก หมู่ที่ 8 วันที่ 27 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร ซอยเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 6 วันที่ 27 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 15 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 3) วันที่ 14 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) วันที่ 11 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเข้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ 3 วันที่ 11 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 8 วันที่ 11 มี.ค.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน วันที่ 27 ก.พ.62
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21 ก.พ.62
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21 ก.พ.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 18 ก.พ.62
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 11 ก.พ.62
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะยกถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ตัน วันที่ 24 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
ประกาศปรับปรุงแก้ไขร่าง TOR โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะยกถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 ตัน (ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1) วันที่ 18 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการยกระดับถนนซอยเกษตรสุข หมู่ที่ 3 วันที่ 11 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 11 ธ.ค.61
ดาวน์โหลด
เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการยกระดับถนนซอยเกษตรสุข หมู่ที่ 3 วันที่ 21 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมายกระดับถนน ซอยเกษตรสุข หมู่ที่ 3 วันที่ 15 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบยกถังคอนเทนเนอร์ ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พร้อมถังขยะแบบคอนเทนเนอร์ จำนวน 5 ถัง วันที่ 15 พ.ย.61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศยกเลิกประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการกองช่าง อบต.บางบ่อ  วันที่ 3 ต.ค.61
ดาวน์โหลด
เรื่องการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น วันที่ 18 ก.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 8 วันที่ 30 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 17 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
เรื่องริบหลักประกันสัญญา ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1-11 วันที่ 7 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบคลองสุคันธ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 20 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เลียบสะพานข้ามคลองเล้าหมูพร้อมท่อระบายน้ำ และก่อสร้างท่อระบายน้ำเลียบถนน สายเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายไหล่ทางพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยมีศุข หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ปากทางเข้าถนนคลองช้างตายล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. คลองช้างตายบน หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนสมุทรศีลคุณ หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 5 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน ในชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 26 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนในชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 18 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 15 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนน ในเขตชุมชนสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 4 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถยนต์รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ปฏิบัติการราชการ อบต.บางบ่อ วันที่ 1 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 30 พ.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 8-9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับ ถนนซอยธรรมคุณ 5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 28 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฎิบัติราชการของกองช่าง วันที่ 27 ก.พ.61 วันที่ 27 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1 วันที่ 27 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฎิบัติราชการของกองช่าง วันที่ 27 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตของงานโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 27 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างเหมาขยายถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี บริเวณทางแยกถนนเข้าวัดคอลาด หมู่ที่ 8 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างสะพานมอเตอร์เวย์ ติดถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี หมู่ที่ 9 ตำบลบางบ่อ วันที่ 14 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถุนนซอยธรรมคุณ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายชื่อซอยบริเวณ หมู่ที่ 1-11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั่วและปรับปรุงสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถึง มอเตอร์เวย์ หมู่ที่ 10 ตำบลบางบ่อ วันที่ 7 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีตนวมินทร์ ซอย 11 หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31 ม.ค.61
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้าวัดบางบ่อ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31 ม.ค.61
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเปลี่ยนฝาระบายน้ำ ซอย วปณ. หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ วันที่ 31 ม.ค.61
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน วันที่ 13 ธ.ค.60
ดาวน์โหลด
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ วันที่ 6 ธ.ค.60
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศยกเลิกการประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 19 ก.ย.60
ดาวน์โหลด
ประกาศ E-Auction 60 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1-11 วันที่ 21 ส.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศ E-Auction 60 โครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกั้นดิน ค.ส.ล บริเวณหมู่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ วันที่ 21 ส.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด สำหรับติดตั้งบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 21 ส.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 500 ใบ สำหรับใช้รองรับขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 10 ส.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุถังขยะเหล็ก (สำหรับเผา) ขนาด 200 ลิตร ปริมาตรน้ำหนักของตัวถังไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม จำนวน 300 ใบ วันที่ 10 ส.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 8 วันที่ 17 ก.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารและห้องน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมูที่ 1 วันที่ 17 ก.ค.60
ดาวน์โหลด
ประมูล (ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ช้างตายล่าง หมู่ที่ 9 วันที่ 17 ก.ค.60
ดาวน์โหลด
ประมูล (ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction ประเภทงาน โครงการก่อสร้างสนามกีฬา ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (เพิ่มเติมจากของเดิม) วันที่ 17 ก.ค.60
ดาวน์โหลด
เรื่องสอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 30 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 8 มิ.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องประมูล (ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุคันธาวาส หมูที่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภู่แจ้ง หมูที่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องประมูล (ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction โครงการยกระดับถนนผู้ใหญ่ชิ้น พร้อมท่อระบายน้ำ หมูที่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องประมูล (ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน พร้อมท่อระบายน้ำทางเข้าโรงเรียนคลองลุมลึก หมูที่ 5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนซอยสวนเกษตร หมูที่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องสอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนนซอยโรงงานกระดาษ หมูที่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 24 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยสมุทรศีลคุณ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 28 มี.ค.60
ดาวน์โหลด
เรื่องประมูล (ซื้อ-จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนรัตนราช หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 28 มี.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 28 มี.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการกำจัดวัชพืช ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 30 ม.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเข้าชุมชนคลองเจ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 30 ม.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศเรื่อง ประมูล (ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสมุทรศีลคุณ หมูที่ 11 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 30 ม.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศเรื่อง ประมูล (ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรนวมินทร์ซอย 10 หมูที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 30 ม.ค.60
ดาวน์โหลด
เรื่องประมูล (ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนซอยเทศบาล 13 หมูที่ 2 วันที่ 8 พ.ย.59
ดาวน์โหลด
เรื่องประมูล (ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (โดยวิธีฝังกลบแบบถูกหลัก สุขาภิบาล) ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1-11 วันที่ 7 พ.ย.59
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเลียบคลองอ้อมล่าง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 9 วันที่ 7 พ.ย.59
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล.เลียบคลอธนู ถึงถนนบางนา-ตราด หมูที่ 1 ตำบล บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7 พ.ย.59
ดาวน์โหลด
เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
เรื่องประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรซอย วปณ. หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนเชื่อมซอย วปณ. หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
สอบราคาโครงการจ้างเหมายกระดับถนนซอยธรรมคุณ 1 หมู่ที่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ หมู่ที่ 3 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ้อม หมู่ที่ 8 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลองอ้อมบน หมู่ที่ 9 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงขยายไฟล์ทางถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปรา การ วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
สอบราคาโครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญานไฟเตือนและกระจกโค้ง หมู่ที่ 1-11 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ วันที่ 6 ก.ย.59 วันที่ 6 ก.ย.59
ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาดเศษวัสดุ เรื่องการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์หมดความจำเป็น วันที่ 11 ส.ค.59
ดาวน์โหลด
ประมูล (ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส E-Auction ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนบุญชูพุทธ หมู่ที่ 4 ตำบล บางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
ประมูล(ซื้อ/จ้าง) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส E-Auction ประเภทงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.เลียบคลอง ชวด พร้าว ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
ประมูล(ซื้อ/จ้าง)ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส E-Auction ประเภทงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรนวมินทร์ซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุถังขยะพลาสติกรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 240 ลิตร จำนวน 500 ใบสำหรับใช้รองรับขยะ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุถังขยะชนิดเหล็ก(สำหรับเผา) ขนาด 200 ลิตร ปริมาตรน้ำหนักของตัวถังไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัม จำนวน 300 ใบ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเขาชุมรัศมิทัต ช่วงหน้าโรงเรียนคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 ตำบลบาง บ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายเขาชุมรัศมิทัต ช่วงหน้าโรงเรียนคลองหลุมลึก หมู่ที่ 5 ตำบลบาง บ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 4,000 ลิตร จำนวน 1 คันและ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
ดาวน์โหลด
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand