หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การลดขั้นตอน
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยวตำบลบางบ่อ
สินค้าท้องถิ่นตำบลบางบ่อ
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (สรุปทั้งปี) ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 1
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 2
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 3
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 4
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 1
ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลด
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand