หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน     ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.bangbor.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560 โทรศัพท์. 02-313-4572-4
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
การปฏิบัติงาน
การส่งเสริมความโปร่งใส
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และถาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 11 เม.ย..62 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 22 มี.ค.62 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 12 มี.ค.62 ดาวน์โหลด
เรื่องเปิดอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 9 ก.พ.62 ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางบ่อ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 16 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
รายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก วันที่ 8 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 2 ม.ค.62 ดาวน์โหลด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ รณรงค์การคัดแยกขยะอินทรีย์ "ถังขยะเปียก" วันที่ 13 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ เพื่อลดอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน วันที่ 11 ธ.ค.61 ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2561 (World AIDS Day) วันที่ 30 พ.ย.61 ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) วันที่ 10 ต.ค.61 ดาวน์โหลด
เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้านให้กับประชาชนทราบอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง วันที่ 20 ก.ย.61 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 วันที่ 7 ส.ค.61 ดาวน์โหลด
รายงาน งบทดลอง ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 วันที่ 7 ส.ค.61 ดาวน์โหลด
เรื่องริบหลักประกันสัญญา ผู้รับจ้าง ดำเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (cctv) ภายในพื้นที่ตำบลบางบ่อ หมู่ที่ 1-11 วันที่ 7 ส.ค.61
ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัคร โครงการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 13 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
เรื่องด้วย อบต.บางบ่อ จะดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุบางบ่อ วันที่ 13 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางบ่อ วันที่ 3 ก.ค.61
ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 23 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยกองสวัสดิการสังคม ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมอาชีพให้กับคนพิการ หรือ ผู้ดูแลคนพิการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่คุณสมบัติ ตามกำหนด สนใจสมัครได้ที่ กองสวัสดิการสังคม อบต.บางบ่อ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 หรือ โทร.02-313-4572 ต่อ 126 วันที่ 25 พ.ค.61
ดาวน์โหลด
เรื่องโครงการสัมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจ้างงานคนพิการให้แก่สถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 11 พ.ค.61
ดาวน์โหลด
เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกาาที่ผ่านการคัดเลือกทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 21 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 13 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2561 กปน.ตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงเพิ่มความแข็งแรงท่อส่งน้ำ 3,400 มม. บริเวณคลองบางขวด ถนนประเสริฐมนูกิจ น้ำประปาไม่ไหลหลายพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 21.00 ถึงเวลาประมาณ 12.00 น.ของวันรุ่งขึ้น จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อรับทราบ วันที่ 8 มี.ค.61
ดาวน์โหลด
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 28 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 16 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีทักษะ วันที่ 16 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
เรื่องประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจผู้มีคุณวุฒิ วันที่ 16 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 ก.พ.61
ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครคัดเลือกคนพิการเป้นพนักงานจ้างทั่วไป วันที่ 16 ม.ค.61
ดาวน์โหลด
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 16 ม.ค.61
ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย วันที่ 13 ธ.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู่ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 8 ธ.ค.60
ดาวน์โหลด
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 7 ธ.ค.60
ดาวน์โหลด
เรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครบุคลลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 30 พ.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย วันที่ 23 พ.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องการยื่นแบบการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 17 พ.ย.60
ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 16 พ.ย.60
ดาวน์โหลด
ถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ และขั้นตอนการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 14 พ.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องขอเชิญชวนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หาบเร่แพงลอย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อน เข้าร่วมฌครงการตลาดประชารัฐ วันที่ 16 พ.ย.60
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วันที่ 16 ต.ค.60
ดาวน์โหลด
เรื่องคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางบ่อ แจ้งผลการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางบ่อ วันที่ 21 ก.ย.60
ดาวน์โหลด
ตารางการปฏิบัติงานรับแสดงตนหรือแจ้งการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 28 ส.ค.60
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางบ่อ วันที่ 17 ส.ค.60
ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปี 2560 หลักสูตร การทำซูชิและหลักสูตรการประดิษฐ์กล่องทิชชูด้วยกระดาษสา จำนวน 50 คน วันที่ 13 ก.ค.60
ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 12 ก.ค.60
ดาวน์โหลด
รับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการกิจการเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 23 มิ.ย.60
ดาวน์โหลด
เรื่องมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 15 มิ.ย.60
ดาวน์โหลด
ขอเชิญชวนปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วันที่ 8 มิ.ย.60
ดาวน์โหลด
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ วันที่ 26 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 หลักสูตร ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์รูปแบบต่างๆ เพื่อถวายแด่ในหลวง วันที่ 26 เม.ย.60
ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 23 มี.ค.60
ดาวน์โหลด
เรื่องแจ้งเตรียมความพร้อมเก็บกักสำรองน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2559/60 ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มี.ค.60
ดาวน์โหลด
เรื่องการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 9 มี.ค.60
ดาวน์โหลด
รับสมัครด่วน โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 2 หลักสูตรเลี่ยมกรอบพระ ประจำปี 2560 จำนวน 30 คน วันที่ 21 ก.พ.60
ดาวน์โหลด
เตรียมความพร้อมเก็บกักสำรองน้ำช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2559-2560 วันที่ 11 ธ.ค.59
ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 10 ม.ค.60
ดาวน์โหลด
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป ครั้งที่ 1 หลักสูตรล้างแอร์บ้านและแอร์รถยนต์ ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 30 คน วันที่ 26 ธ.ค.59
ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2560 วันที่ 29 พ.ย.59
ดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561วันที่ 31 ต.ค.59
ดาวน์โหลด
การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 31 ต.ค.59
ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561วันที่ 31 ต.ค.59
ดาวน์โหลด
สปอตโมบายยูนิต มาตรการช่วยเหลือชาวนา ปี พ.ศ.2559-2560 วันที่ 21 ต.ค.59
ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญประชาชน "เคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร สุวรรณภูมิ 4 (หมู่ที่ 2) และพื้นที่ใกล้เคียง" เข้าร่วมการซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยและเข้ารับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการระงับ อัคคีภัย ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เวลา.13.30 - 17.00 น. วันที่ 25 ก.ค.59
ดาวน์โหลด
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบางบ่อและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไมตามโครงการ "รัก รักป่า รักแผ่นดิน"
ดาวน์โหลด
โครงการอบรมศีลธรรม "ค่ายพุทธบุตร" ประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนาการเรียนรู้บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
ดาวน์โหลด
โครงการรอยยิ้มสดใส และตาราง กองสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์. 02-313-4570 โทรสาร.02-313-4570
Copyrights © 2016 www.bangbor.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand